>Nei til utenlandsk sæd

>I VG står det at landets tollstasjoner er pålagt å stoppe ulovlig import av utenlandsk sæd.

Hvis dette stemmer så må alle utenlandske menn stoppes på grensen og sendes tilbake. De bringer tross alt med seg utenlandsk sæd. Videre bør utenlandske menn allerede i landet nektes å ejakulere da dette kan føre til brudd på bioteknologiloven.

Import av norsk sæd er derimot ikke dekket av bioteknologiloven, det vil si at norske menn ikke kan stoppes på grensen og om det kan bevises at sæd som bringes over grensen er av norsk opphav (kanskje sæden har allerede fått utstedt norsk pass?) så kan den ikke stoppes.

2 thoughts on “>Nei til utenlandsk sæd

  1. >Da er det bare å finne frem saksen ved grensen og ett lite snipp-snipp senere er det ikke noe problem 😛

  2. >muahahah, hva med kvinner som nettopp har hatt seg? var det begrenset til menneskesaed? hva skal saedbanken gjoere naar de ikke lenger faar importere?

Comments are closed.